Beslut om Kaparnas bana dröjer

Tiden rinner sakta ut för Kaparna.

Idag sköt byggnadsnämnden upp frågan om en ny multisportarena vid Säve flygplats där bland annat en ny speedwaybana för Kaparna skulle ingå.

För Kaparna är läget prekärt, dom behöver till nästa säsong en anläggning att vara på.

Men eftersom byggnadsnämndens ledamöter vill sätta sig in mer i frågan dröjer det minst 14 dagar innan ärendet tas upp igen.