Bilviadukt kan stjälpa storhotell

En bilviadukt kan stjälpa planerna på det nya storhotellet i Göteborgs gamla Centralposthus vid Drottningtorget.

I de tredimensionella planförslag som just nu sammanställs över det blivande hotellområdet finns inte den sk bangårdsviadukten inritad.

Frågan är om konsortiet som vill bygga hotellet köper idéen med en stor välfrekventerad bilviadukt i direkt anknytning till hotellbyggnaden.