Skolverket kritiserar Ale kommun

Skolverket kritiserar Ale kommun för att en elev på en skola blivit utan undervisning i nästan en hel termin.

Kritiken gäller en flicka som dels blivit mobbad och som inte fått det särskilda stöd som hon behövde.

Flickan blev deprimerad och sökte hjälp hos barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Medan undersökningen pågick hos BUP beslutade mamman att ta flickan ur skolan.

Skolan trodde då att flickan skrivits in på en särskola, vilket alltså inte stämde.

Skolverket tycker det är anmärkningsvärt att skolan inte kände till elevens skolsituation.