Byggnadsnämnden godkände plan för Skansberget

I veckan togs ytterligare ett steg närmare nya bostäder på Skansbergets nedre del, mot Risås och Kastellgatorna.

En majoritet bestående av s, m och fp i Göteborgs Byggnadsnämnd gjorde i veckan vad de kunde genom att anta en nedbantad plan för området.

På så sätt hoppas politikerna att Länsstyrelsen inte ska gå emot de nya förslaget.

Om Länstyrelsen släpper igenom det nya bantade förslaget är ändå tveksamt. Det riksintresse som länstyrelsen hävdar för berget och den gamla Skansen överger myndigheten inte i första taget.

Att nu antalet studentbostäder och HSB bostadsrätter har skurits ner är dock en kompromiss som i längden möjligen kan köpas av både Länsstyrelsen och en stor politisk majoritet i stan.

Bara mp och v är helt emot exploateringen av Skansberget. Medan kristdemokraterna som mest kan tänka sig en låg träbebygelse.

Närmast ska det nya Skansbergsförslaget tas upp i Göteborgs kommunstyrelse.