Barnsjukhus tvångsvårdade utan lagligt stöd

Drottnings Silvias barn och ungdomssjukhus har tvångsvårdat en patient utan att ha stöd för det i lagen.

Nu riktar socialstyrelsen allvarlig kritik mot barnsjukhuset.

När en patient tvångsvårdas måste det godkännas av länsrätten. Men en läkare på sjukhuset hade tagit på fel på datumet för när ansökan skulle förlängas.

Socialstyrelsen nöjer sig dock med att rikta allvarlig kritik eftersom patienten med stor sannolikhet skulle tvångsvårdats ändå, samt att det fanns medicinska skäl för tvångsvården.

Socailstyrelsen anser också att Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus bör upprätta ett system och rutiner så att inget liknande händer igen.