Garanterad anställning skall locka män till vården

Med gratis utbildning och garanterad anställning efteråt vill länsarbetsnämnden få fler män till vården. I går presenterades utbildningen på Arbetsförmedlingen i Nordstan.
Vårdubildningen är bara riktad till män och Calle Mård som gått en termin redan säger att de män som vill ha information om utbildningen oftast redan har arbetat inom vården och ser utbildningen som ett bra erbjudande. Men vårdyrkena måste få högre status för att locka fler män, tror Calle Mård.