Ökad trygghet för förare i kollektivtrafiken

Hoten och våldet mot förarna i kollektivtrafiken i Göteborg har minskat i år. Ifjol gjordes ungefär hundra anmälningar om hot och våld och i år räknar man med cirka sextio innan året är slut.

Det finns många faktorer som har samverkat till att förarnas arbetsmiljö har blivit bättre än tidigare. Bland annat har förarna bättre kunskaper i konflikthantering, enligt Milan Buvac som har hand om säkerheten vid Spårvägen.