Bakslag för alkohol via Internet

EU stoppar privatimport av alkohol via nätet. De går på samma linje som Sverige i frågan om förbudet av import av alkohol. Det här skriver generaladvokaten i EU:s domstol i ett förslag till beslut i det uppmärkammade Rosengrenmålet.

Det var efter att numera pensionerade Göteborgsläkaren Klas Rosengren polisanmälde tullverket, för att de beslagtagit rödvin som han beställt, som målet vandrade upp till EG-domstolen. 

Dagens besked är inte ett definitivt beslut men EG domstolen följer ofta – men inte alltid – generaladvoktens bedömningar.

 

FAKTA:
Enligt svensk lag måste den som beställer alkohol själv bära in alkoholen över gränsen. Den får alltså inte skickas i ett paket. Den regeln gäller inte i andra EU-länder och de som har sålt alkohol via Internet har hävdat att regeln inte kan gälla enbart i Sverige som också är ett EU-land.

Försäljarna har länge väntat på ett besked från EU för att få reda på vilka regler som gäller. Beskedet som kommit idag pekar på att EG-domstolen kommer följa Sveriges förbud.