Ekonomin sämre i Gunnared och bättre i Linné

Ekonomin försämras nu i Gunnareds stadsdelsnämnd, men har blivit bättre i Linnés stadsdelsnämnd.
Senaste prognosen pekar mot ett minus i år i Gunnared på 10 miljoner kronor och stadsdelsnämnden i Gunnared begär nu pengar från kommunstyrelsen för kostnader som är svåra för stadsdelen att påverka.Det gäller bland annat dyra boenden utanför ordinarie bostadsmarknad för socialbidragstagare och ökade kostnader för familjehem. Men för SDN Linnéstan gäller det motsatta - där ger nedskärningar och besparingar i verksamheten nu resultat. Den ekonomiska prognosen för året visar på ett totalt överskott på 2 miljoner kronor.