Skyskrapa kan byggas på Lindholmen

Det kan bli en 30 våningar hög hotellskrapa på Norra Älvstranden. Förslaget är gammalt men skrotades under 90-talets byggkris.

Nu finns hotellskrapan med i den nya detaljplan för området som stadsbyggnadskontoret ska upprätta.

Hotellskrapan vid Lindholmshamnen kommer att omges av både bostäder och kommersiella lokaler innehållande 1500 arbetsplatser.

Ett av flera förslag som skrotades
Tidiga 1990-talets byggkris lade ner bort många byggprojekt, och en hel del av dem kom aldrig längre än till planeringsstadiet.

Det var dessutom en tid då det inte var särskilt meningsfyllt att planera för riktigt höga hus i Göteborg. Arkitekter, stadsplanerare och delar av allmänheten tyckte att höga hus var något för Manhattan och Chicago – inte för Göteborg.

Detaljplan ska upprättas
Men förslaget om hotellskrapan i Lindholmsområdet har trots allt överlevt och nu har byggnadsnämnden i Göteborg gett klartecken till stadsbyggnadskontoret att upprätta en detaljplan där 30 våningsskrapan finns med.