Barn får träna i Sinnenas gym

Idag invigdes Sinnenas gym vid den regionala barn- och ungdomshabiliteringen i Bräcke i Göteborg. Det ska göra utredningen och behandlingen av flerhandikappade barn bättre.

Det handlar om barn som inte kan tala på grund av medfödda handikapp eller på grund av sjukdomar. Genom att tolka deras reaktioner i olika miljöer kan behandlingen bli bättre.

– Våra barn har flera funktionshinder och behöver ett speciellt anpassat rum där de kan använda sina resurser. Både för lek men också för utveckling och behandling, säger Elisabeth Martinsen som är chef för verksamheten. 

– barn med funktionshinder kan man inte motivera på något annat sätt än att vara i miljöer där de blir lugna, känner sig hemma och blir motiverade, säger Elisabeth Martinsen.

Cirka femhundra barn från hela Västra Götalandsregionen har möjlighet att utnyttja det nya Sinnenas gym. Även ett passivt och lugnt rum öppnades i Bräcke idag.