Westberg begär ny förundersökning

Trots att överåklagare Björn Eriksson tidigare lagt ned två förundersökningar mot de poliser som sköt Hannes Westberg under EU-toppmötet förra sommaren, väljer Hannes Westberg och hans föräldrar att begära att en ny förundersökningen görs.
Gunnar Westberg menar dels att den första förundersökningen var ofullständig, dels att nya omständigheter visar att poliserna inte var hotade när skotten föll. Gunnar Westberg anser alltså att poliserna som sköt inte var hotade när skotten föll. I sitt beslut att lägga ned förundersökningen skrev dock överåklagare Björn Erikson att "polismännen har befunnit sig i en nödvärnssituation", "frågan om det varit försvarligt av dem att använda vapnen på det sätt som skett måste bedömas utifrån en helhetsbild av den situation de befunnit sig i och med utgångspunkt i hur situationen tedde sig för dem. De har tvingats fatta beslut under stor press i en extrem situation". Dessa argument är dock inget som biter på Gunnar Westberg. Han manar tvärtom att poliserna inte alls var hotade vid skottögonblicken och därmed gjorde sig skyldiga till brott och förväntar sig att förundersökningen tas upp igen. Besked om huruvida riksåklagaren beslutar att ta upp förundersökningen igen kommer inom de närmsta veckorna.