Svag ökning av HIV i Västsverige

I dag den 1 december är det Världsaidsdagen, något som uppmärksammas både internationellt och i Göteborg. I hela landet minskar antalet smittade men i Västra Götaland ökar det något.

Varje år upptäcks runt 50 personer i Västra Götaland som smittats av hiv. Sammanlagt finns knappt 500 personer i regionen som är hiv-positiva. I år har 53 fall av hiv upptäckts i regionen, en svag ökning.

Den grupp där flest smittade upptäcks är invandrare, som i högre grad nu hälsoundersöks när de söker asyl i Sverige. Men även homosexuella män och svenskar som smittats i utlandet finns bland de hiv-positiva.
Medvetenheten kring hiv är låg i Sverige, man negligerar riskerna och har oskyddat sex, säger Karin Stenqvist, smittskyddsläkare i Västra Götaland, till Västekot.
- Det ser vi genom att klamydiasiffrorna ökar, säger hon.