DO granskar bostadsbolag

Diskrimineringsombudsmannen ska granska 11 av landets större bostadsbolag, bland annat två av allmännyttans bolag i Göteborg.  

DO ska i första hand se hur bostadsbolagen gör för att förebygga etnisk och religiös diskrimering bland sina anställda.

Kommunägda Bostadsbolaget och Familjebostäder i Göteborg är två av företagen som ska granskas.

Terje Johansson, som är utvecklingschef i Framtiden-koncernen, säger att man arbetar mycket med just mångfaldsfrågor.