Konsult ska utreda Torsviken-området

En utomstående konsult ska nu klargöra vad som ska hända med Torsviken-området.
Konsulten ska före nästa sommar ha kartlagt olika intressen när det gäller Torsvikens framtid, i samarbete med Göteborgs Hamn, miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret. Bland annat ska eventuella konflikter mellan fågelliv och Göteborgs hamns behov av mark undersökas.