Veganmat serveras trots medicinska risker

Elever på några skolor och förskolor i Göteborg kan nu få veganmat om föräldrarna begär det.

Det gäller bland annat i Högsbo efter ett politiskt beslut som nyligen togs där. Men skolhälsovården kopplas in, eftersom skolläkarna i princip avråder från vegankost.

Barn har enligt skollagen rätt till specialkost i skolan av medicinska, religiösa eller etiska skäl och föräldrar behöver inte motivera varför barnen ska ha vegankost.

Men det finns hälsorisker och Livsmedelsverket avråder från veganmat till barn. Det krävs stora portioner och tillskott av många vitaminer och mineraler för att få maten näringsriktig, när inte mjölkprodukter och ägg är tillåtna. Nötter och mandel som är viktiga inslag i vegankosten får inte heller serveras i skolorna på grund av allergirisken.

Skolläkare i Göteborg avråder från veganmat till unga och bara ett fåtal skolor och förskolor i Storgöteborg serverar det. I Älvsborg och Högsbo sker det efter krav från föräldrar.