Försäkringskassan får kritik av JO

Justitieombudsmannen kritiserar Försäkringskassan i Göteborg för att arbetsskadekontoret lät ett ärende ligga i 9 månader i väntan på ett yttrande från försäkringsläkare.

JO anser att dröjsmålet inte är acceptabelt, försäkringskassan i Göteborg har nu vidtagit åtgärder så att bristerna i handläggningen inte ska upprepas.