Goda tider i Västsverige

Konjunkturen i Västsverige är för närvarande den starkaste sedan toppnoteringen hösten 2000, detta enligt en konjunkturbarometer som bygger på enkätsvar från 1 000 företag i regionen och i Halland.

Bakom den positiva utvecklingen i Västsverige står främst tillverkningsindustrin som fungerar som motor i den regionala ekonomin.

Konjunkturbarometern för Västsverige genomförs av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Västra Götalandsregionen och Region Halland.

För första gången på många år speglas också konjunkturuppgången i sysselsättningsstatistiken. Sedan i våras har sysselsättningen ökat relativt kraftigt. Av de tillfrågade företagen har 40 procent ökat sin personal, medan 20 procent har minskat den.

Länsarbetsnämndens arbetsmarknadsprognos för 2007, som presenteras på idag, visar att det kommer att skapas tusentals nya jobb, men trots det kommer arbetslösheten att öka. Förklaringen till det är att arbetskraften ökar mer än sysselsättningen.