Tåg ska bli bättre på att passa tiden

Tågen i Västra Götalandsregionen ska bli bättre på att passa tiden.

Nu har Västtrafik, Banverket, SJ och tågföretaget Veolia Transport arbetat fram en åtgärdsplan som bland annat innebär att tidtabeller justeras, bättre styrning av växelvärme samt röjning av träd och buskar längs tågbanorna.

Orsaken till att såna här åtgärder inte gjorts tidigare beror på tågtrafiksystemet inte varit lika känsligt förut. Men numera kan ett stillastående tåg orsaka stor oreda.