Mölndalsån nära att svämma över igen

Vattenivån i Mölndalsån är återigen hög - den har i veckan stigit kraftigt och är nu 1.5 meter över det normala .

Det krävs bara 20 cm till för att Mölndalsån ska svämma över .

Det är främst Ågatan och delar av Göteborgsvägen som riskerar att bli översvämmade - säger Kent Bengtsson avd chef på Gatukontoret i Mölndal till Västekot .

Risken för översvämningar är betydligt mindre i Göteborg.

Vattennivån i Säveån är nu bara 65 cm över det nomala och det krävs att vattnet stiger med ytteliggare c:a 80 cm för att Säveån ska svämma över.