Lång process för att få bort dålig lukt

Den dåliga lukten väster om Älvsborgsbron som orsakas av olika typer av tjockoljor och smutsigt vatten från industrin skall nu åtgärdas.

Illaluktande slam ska täckas över och luften renas med kolfilter. Men det är en process som kommer att ta tid.

Anneli Engström som är miljösamordnare i Skarvikshamnen har inget svar på när det kommer att lukta gott.

– Helt luktfritt tror jag det aldrig kommer att bli, säger hon till Västekot.

Efter flera års klagomål från allmänheten startade Miljöförvaltningen och Länsstyrelsen tillsammans med 17 företag projektet ” Bukt med Lukt” för att ta reda på vad som orskade den dåliga lukten.

Den handlar om framför allt olika typer av tjockoljor och smutsigt vatten.

Företagen har nu fram till juni på sig att presentera ett åtgärdsprogram för deskall lösa sina problem. Men, påpekar Anneli Engström, det kommer att ta flera år och genomföra åtgärderna .

När det gäller åtgärderna är det framförallt två lösningar som är aktuella. Dels skall illaluktande slam komposteras, det vill säga täckas över.  Dels skall luften renas med hjälp av kolfilter.

Ikväll har ”Bukt med Lukt”-projektet öppet möte för allmänheten för att informera om luktorsakerna och åtgärderna. Det äger rum på Arkens konferenscenter kl 18.