Göteborg får ansvar för somaliska språket

Lärosätena har kommit med ett förslag som innebär att Göteborg skulle få ansvar för språket somaliska.

Sveriges universitet är överens om att de ska dela upp ansvaret för undervisningen av små språk. Regeringen ska sedan fatta beslut om den föreslagna fördelningen.