Ersättning till fosterhem ska ses över

För barn och ungdomar som behöver familjehem i Göteborg kan väntan bli lång, eftersom det är brist på familjehem.

Nu ska ersättningen till familjehemmen ses över efter påtryckningar från den borgerliga oppositionen.

Göteborg har ett tak för ersättningen vid inkomstbortfall – ett tak som inte finns i exempelvis Malmö och Stockholm – men det ska nu försvinna, hoppas moderaten Jonas Ransgård.