Upprepade brott förebyggs i unikt mölndalsprojekt

Många brottsoffer utsätts för samma brott flera gånger och de som riskerar det ska nu få hjälp i ett unikt forskningsprojekt i samarbete mellan Mölndalspolisen och Göteborgs Universitet. Enligt brottsutredare Hans Svensson i Mölndal handlar det ofta om kvinnor som upprepade gånger misshandlas i parrelationer, men det är också vanligt att exempelvis affärsinnehavare råkar ut för upprepade inbrott. Forskningsresultaten ska hjälpa polismyndigheter och brottsofferjourer runtom i landet att förebygga upprepade brott.