Äldre på Brännö tar över försvarsanläggning

Försvarsanläggningen på Brännö ska bli bostäder åt äldre. Enligt kommunens planer ska bergrummet och observationsvärnen på Brännö förseglas, och granat- och skyttevärn rivas, så att en bostadsrättsförening kan bygga bostäder på platsen.
Fortifikationsverket begär 2,4 miljoner för anläggningen och kommunstyrelsen har nu sagt ja till planerna.