Fiskarnas försök med havsdagar skjuts upp

Försöket med så kallade havsdagar för fisket i Kattegatt bör skyndas på.

Det var både den svenske jordbruksministern Eskil Erlandsson och hans danske kollega Hans Christian Schmidt eniga om vid ett möte i Köpenhamn nyligen.

Med dagens regler måste fisk som överskrider kvoten kastas tillbaka i havet, medan försöket med havsdagar ger fiskarna ett begränsat antal dagar .

I gengäld får de då ta vara på allt som fångas.

Havsdagar skulle ha införts från årsskiftet men skjuts upp eftersom EU-kommissionen krävt detaljstyrning av försöket, rapporterar Sveriges Radio Halland.

Både danska och svenska fiskare har motsatt sig det.

Med dagens regler måste fisk som överskrider kvoten kastas tillbaka i havet, medan försöket med havsdagar ger fiskarna ett begränsat antal dagar .

I gengäld får de då ta vara på allt som fångas.

Havsdagar skulle ha införts från årsskiftet men skjuts upp eftersom EU-kommissionen krävt detaljstyrning av försöket, rapporterar Sveriges Radio Halland.

Både danska och svenska fiskare har motsatt sig det