Allt fler unga får aktivitetsersättning (förtidspension)

Antalet sjukskrivningar har totalt sett minskat i Västra Götaland, men det gäller inte gruppen unga under 30 år.

Där har istället antalet personer som får aktivitetsersättning ökat.

Benny Wärnehall, försäkringschef på försäkringskassan i Västra Götaland anser att sjukskrivningarna bland unga främst handlar om psykisk ohälsa.