Volvo döms att ställa krav på renare transporter

Lastbilstransporter till Volvo Torslandaverken kan om något år tvingas köra omvägar om de inte uppfyller stränga miljökrav.

Enligt en ny dom från miljödomstolen ska 90 procent av lastbilarna som kör i området Kallebäcksmotet - Backadalsmotet och Volvo PV vara de renaste som finns idag ( miljöklass 2005/Euro 4 )

Volvo måste ställa krav på leverantörerna för att minska kväveoxidutsläppen.

-Det är en vettig dom, säger Volvos miljöskyddschef Mihkel Laks till Västekot, genom att bara låta de renaste fordonen köra där de största utsläppsproblemen finns.

Volvo Personvagnar har ytterligare en vecka på sig att överklaga men har inte bestämt sig än.

Frågan blev aktuell när Volvo hos miljödomstolen ansökte om att få bygga fler, uppemot 350 000, bilar.

Det skulle innebära en ökning av antalet transporter till Torslandaverken från dagens 700 till omkring 1700 per dygn.