Ungdomar stjäl och förstör mindre

Svenska niondeklassare har blivit mer laglydiga än för tio år sedan.

Närmare 7 500 15-åringar har svarat på Brottsförebyggande rådets frågor och sex procent uppger att de slagit någon så att denne behövt sjukhusvård - det är en oförändrad nivå.

Däremot har stölderna och skadegörelsen minskat .

Pojkarna verkar begå de grövsta våldsbrotten och stölderna.

De mest brottsbelastade ungdomarna har inte blivit fler.

Vanligast är att unga stjäl i affärer eller på skolan. Det uppger hälften har gjort det senaste året.

Det är 23 procent färre än 1995.