Delad pott i Ungdomens fredspris

På torsdagens eftermiddag delades Ungdomens fredspris ut på Göteborgs konserthus.

Ett lapptäcke, med lappar från både Dalaskolan och guldhedenskolan i göteborg och två norska skolor vann priset i kategorin bästa svensk-norska samverkansprojekt.

Det är femte året som ungdomens fredspris delas ut.

Syftet är att motverka rasism och utanförskap. Det handlar om att förebygga mobbing, att få ungdomar och vuxna att förstå varandra bättre och att arbeta mot fördomar och för fred.

Övriga vinnare:
Grundskola: Ris ungdomsskole, Oslo.
Gymnasieskola: Burgårdens kör, Göteborg.