Miljödepartementet stoppar förskolebygge i Lerum

Det blir ingen förskola i Lerum mellan Aspenäs och Nyebrostigen.

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet upphäver beslutet med hänvisning till att bygget har negativ påverkan på områdets naturvärden och för kringboende.

Parken, där den planerade förskolan skulle byggas, är ett välbesökt grönområde i Lerum för rekreation och fritidsaktiviteter.

Platsen anses dessutom olämplig för en förskola eftersom den ligger nära Aspens och Säveåns vattendrag.