Staten stöttar nyinvigt sjöfartscentrum på Lindholmen

Det nyinvigda sjöfartscentrumet Lighthouse på Lindholmen kommer att stödjas med 80 miljoner kronor från statliga Vinnova och Sjöfartsverket.

Det tvärvetenskapliga forsknings- och utbildningcentret ska göra sjöfarten säkrare och mer miljövänlig samt stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft.

Forskningen kan handla om fartygskonstruktion , bryggsimulering men även världshandel och sjörätt.

Lighhouse invigdes så sent som igår och är ett samarbete mellan Chalmers, Handels och Sveriges Redareförening.