Våldsutsatta funktionshindrade kvinnor får hjälp av Bräcke Diakoni

Kvinno- och brottsofferjourer, personal inom akutsjukvård, polis och personliga assistenter i Västra Götaland ska nu få bättre kunskaper för att kunna hjälpa kvinnor med funktionshinder som utsätts för våld och övergrepp.

Det är Bräcke Diakoni som ska starta ett Utvecklingscentrum för att skapa större förståelse och höja beredskapen för att kunna hjälpa kvinnor med funktionshinder, som utsatts för olika former av övergrepp.

Som funktionshindrat är man ofta i en beroendeställning och ibland är övergreppen subtila