Ny tidning till Göteborg

Vid årsskiftet kan en ny tidning börja komma ut i Göteborg. Det är Göteborgs Fria Tidning som ägs av ett personkooperativ och som siktar på 2000 prenumeranter vilket skulle ge presstöd och en något så när tryggad utgivning. Göteborgs Fria har som publicistiskt mål att bredda den offentliga debatten och lyfta fram bl.a miljö, demokrati, solidaritets och fredsfrågor. Utöver Göteborgs och Stockholms Fria så arbetar man i Skåne med ett liknande koncept under namnet Skåne Fria Tidning.