Stöd för ekologiskt marknadscentrum

Regionens miljönämnd stödjer en etablering av ett regionalt ekologiskt marknadscentrum i Västra Götaland.

Det handlar om ett nytt nätverk för företagare men också för stora köpare av livsmedel och som ska öka både ekologisk produktion och konsumtion i Västra Götaland.

Förebilden är ett ekologiskt centrum som finns i Skåne där försäljningen av flera ekologiska produkter som mjölk och frysta grönsaker för storkök ökat påtagligt.

Ekologiskt Marknadscentrum i Västra Götaland stöds även av Jordbruksverket, länsstyrelsen, Coop Sverige med flera företag, enligt ett pressmeddelande från regionens miljönämnd som stödjer projektet med max 650 tusen kronor under två års tid.