Nationellt havsmiljöinstitut bör placeras i Göteborg

Sverige behöver ett nytt nationellt havsmiljöinstitut och det bör placeras i Göteborg, anser Göran Enander, som för regeringen utrett frågan.

Det finns redan tre regionala centrum i Sverige för havsmiljöfrågorna, och de vill utredaren avveckla i sin nuvarande form. De ska istället, tillsammans med en ny, fjärde enhet i Kalmar, inordnas i havsmiljöinstitutet i Göteborg och via det få en sammanhållen ledning.