Många söker julstöd hos kyrkan

När inte kommunen betalar ut extra bidrag vid juletid är det frivilighetsorganisationer och kyrkan som återstår.

Allt fler barnfamiljer vänder sig till kyrkan för att få bidrag till mat och julklappar inför julhelgen.

Länsmansgårdens församling blev helt nerringt av de hjälpbehövande, säger Diakonen Elisabet Andersson till Västekot. Men pengar som kommer från kyrkokollekten räckte inte långt.

De knappt fem tusen kronor som Länsmansgårdens församling har att fördela gick till fem barnfamiljer som fick bidrag på mellan åtta hundra och ett tusen kronor. Reaktionerna hos de som blev utan varierade från uppgivenhet till hot.