Risken liten för nya skred

Det finns inget att oroa sig för när det gäller ras och skredrisk på Göta Älv.

Det säget geoteknikern Åke Johansson från SGI, Statens Geotekniska Institut efter att idag inspekterat Göta Älv från en båt - mellan Trollhättan och Lilla Edet. Ingen akut åtgärd bör vidtas, visar båtinspektionen men på sikt måste kompletterande undersökningar och förstärkningsåtgärder göras vid ett par redan kända riskområden vid industriområden i Trollhättan och Älvängen. Fortfarande råder en förstärkt skredrisk och man måste ha en förhöjd uppmärksamhet längs Göta Älv.