Resegaranti gäller igen

Västtrafiks resegaranti i norra Bohuslän börjar nu återigen att gälla.

Efter raset på E6an gällde inte resegarantin eftersom raset betecknades som en naturkatastrof.

Men nu har den som blivit försenad återigen möjlighet att få ersättning.

För resor norr om Torp i Uddevalla gäller resegarantin efter 40 minuters försening men det är 20 minuters försening som ger ersättning i Västtrafiks övriga område.

Till följd av raset har även ett par linjer fått nya tidtabeller.