Högskolor i Norden går samman

De fem stora tekniska lärosäterna i Norden ska nu bilda en så kallad strategisk allians.

Det är Chalmers i Göteborg och Tekniska högskolan i Stockhom samt deras motsvarigheter i Danmark, Norge och Finland.

Syftet är att sammordna och öka konkurenskraften hos de Nnordiska tekniska högskolorna. Samt att göra de attraktivare för studenter från hela världen.

Tillsammans har de fem Nordiska tekniska högskolorna över 60 000 elever och 12 000 forskare och forskningsstuderande.