Lika många flyktingar nästa år till Göteborg

Göteborgs kommun räknar med att få lika många flyktingar nästa år som i år.

Cirka 1700 flyktingar kommer att behöva introduktionsinsatser 2007.

Det är nästan lika många som i år - och dubbelt så många som Integrationsverket räknar med i sina prognoser.

Skillnaden beror på att många flyktingar söker sig till eget boende i Göteborg.

De största flyktinggrupperna kommer från Irak, Afghanistan, Bosnien och Somalia.

Flyktingintroduktionen i Göteborg beräknas nästa år kosta 41 miljoner kronor och bekostas - åtminstone till största delen - av staten.