Läkemedel mot alkoholism kommer få till del

De nya, effektiva medel mot alkoholberoende som faktiskt finns kommer få till del. Det framkom vid en internationell konferens om behandling av alkoholberoende som just nu pågår på Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU.
Professor Jörgen Engel på SU menar att utvecklingen på området är revolutionerande, men att det är svårt att nå ut med informationen om de nya läkemedlen till behandlande kollegor.