Farlig sanering ska vara klar om tre år

Risken för skred har gjort att myndigheterna prioriterar saneringen av förorenade jordmassor på Bohus gamla varvsområde intill Göta Älv i Ale kommun.

Jorden är så giftig och fylld med tungmetaller att den är ett hot mot Göteborgs dricksvattentäckt om den skulle hamna i Göta Älv

Den är full av tungmetaller och ca 90 000 kubikmeter förorenad jord finns på gamla varvsområdet.

Saneringen av jordmassornas kommer att ske, till stor del, med statliga pengar från Naturvårdsverket.