Elen ska läsas av varje månad

Elföretagen ska bli skyldiga att läsa av elmätarna för samtliga sina kunder minst en gång i månaden. Det har regeringen beslutat.

Reglerna börjar gälla 2009 och tanken är att elkonsumenterna ska få mer kontroll.

Enligt en enkätundersökning som Statens energimyndighet genomfört har hittills ungefär 20 % av de ca fem miljoner kunder som berörs, redan fått sin elmätare utbytt till en mätare som kan leverera värden per månad.