HD prövar inte Bobbymålet

Domarna i Bobbymålet står fast.

Högsta Domstolen (HD) meddelade i dag att man inte beviljar prövningstillstånd i det uppmärksammade målet med tioårige Bobby som hittades död i en sjö i Småland förra vintern.

Mamman och hennes tidigare sambo dömdes till tio års fängelse vardera för bland annat grovt vållande till annans död. De begärde prövningstillstånd i HD, men har nu alltså fått avslag på detta.