Nya motorvägen vid Munkedal flyttas österut

Jordskredet vid E 6 i Munkedal kan leda till att den motorväg som byggs där måste flyttas en bit. Även järnvägen Bohusbanan kan få en ny sträckning.

Enligt Leif Jendeby, geotekniker på Vägverket, har arbetet med att återställa E 6 nu högsta prioritet. Utredningen om skredets orsaker kommer i andra hand. Nu undersöker Banverket om Bohusbanan kan flyttas lite österut, för att komma på mer stabil mark och längre bort från Taske å. Det kan också leda till att återställandet av järnvägen går fortare. De 14 kommunerna i förbundet Fyrbodal kommer att uppvakta infrastrukturminister Åsa Torstensson (c) och kräva en snabb reparation av E 6 vid Munkedal.