Svagt intresse för nya arbetstider på äldreboenden

Intresset är klent för kortare arbetstid genom den så kallade 3-3-modellen i Göteborgs kommunala verksamheter, trots att de som testar får extraresurser.

3-3-modellen innebär att personalen vanligtvis arbetar tre dar i rad och sedan är ledig tre, vecka efter vecka, året om. Tanken är att personalen återhämtar sig bättre med tätare ledigheter och att kvaliteten i omsorgen blir högre och jämnare över veckans dagar. Kommunens utvärdering av försök på fyra äldreboenden i Tuve-Säve, Högsbo och Styrsö i Göteborg visar att personalomsättningen och korttidsfrånvaron minskar. Men samtidigt krävs lite mer engagemang hos chefer och personal för att det ska gå ihop. På ett äldreboende ansåg man sig efter försöket inte ha råd att fortsätta och ett har lagts ner, men på två äldreboenden i Tuve-Säve har modellen kommit för att stanna. Fler skulle kunna testa modellen med personalförstärkningar under inkörningsåret, men bara ett äldreboende, Kostern i Linnéstaden, har nappat. Däremot vill man på några håll pröva andra modeller med arbetstidsförkortning och det lär man också få göra, säger AnnKristin Forslund på kommunens personalenhet till Västekot. Men erfarenheterna av 3-3-modellen är ändå så pass positiva att kommunen till våren tänker anordna en konferens för att få fler att våga testa modellen.