Minskat behov av inhyrd sjukvårdspersonal

Nu börjar behovet av inköpta sjuksköterskor till Göteborgs kommun minska. Bara på Bagaregårdens Äldreboende i Örgryte har kostande minskat från sex miljoner förra året till en fjärdedel i år.
Förra året kostade sköterskor från bemanningsföretagen Göteborgs kommun 40 miljoner kronor. Då var varannan sjuksköterska inköpt. I år är alltså situationen en helt annan. På Bagaregården har man gjort om sin organisation men också minskat antalet sjuksköterskor med några stycken. Lönerna för sjuksköterskor har pressats upp, nu ligger dom på mellan 19 000 och 24 000 på Bagaregården. Där tjänar man i år 4.5 miljoner kronor på att behöva köpa in färre syrror.