Människosmugglare överklagar till HD

Amir Heidari som i hovrätten dömdes till fem års fängelse för grov människosmuggling har överklagat sin dom till Högsta domstolen. Hovrätten skärpte tingsrätten dom med ett år.

Amir Heidari har utpekats som en av Europas största organisatörer av människosmuggling. Han har vid flera tillfällen dömts för liknande brott, senast 2002 då han dömdes till fyra års fängelse.

Vid domstolsförhandlingarna hävdade han att han bedrivit människosmugglingen utan vinstsyfte. Han anser att han inte borde straffas eftersom han handlat av humanitära skäl.