Pinkod kommer att krävas på biblioteket

Det ska bli svårare att missbruka andras lånekort. I höst kommer stadsbiblioteket i Göteborg att införa nya bokautomater som kommer att kräva pinkod vid lån av böcker.

- Det blir högre säkerhet för våra låntagare, det är en del som råkar illa ut genom att det lånas på stulna kort, säger Elisabeth Alvbåge, enhetschef på låneexpeditionen på stadsbiblioteket i Göteborg.

Av ekonomiska skäl har Stadsbiblioteket i Göteborg inte kunnat byta ut bokautomaterna förrän i år. Så i höst kommer det att krävas av dig att du kommer ihåg din pinkod till kortet, för att få låna böcker på Stadsbiblioteket.